محصولات

محصولات ماشين آلات دامپروري و كشاورزي


دستگاه بسته بندی سیلو مدل FEMA 100

ماشین آلات بسته بندی سیلو و علوفه

دستگاه بسته بندی سیلو مدل FEMA 2800-Z

ماشین آلات بسته بندی سیلو و علوفه

دستگاه بسته بندی سیلو و علوفه مدل FEMA 2700-Z

ماشین آلات بسته بندی سیلو و علوفه

سیستم مدیریت کود و پساب

سیستم های انتقال آب

فیدر-میکسرهای ماردون-افقی

فیدر میکسرهای ماردون افقی

ماشین آلات بخش تغذیه و خوراک

فیدرهای خودکششی افقی و عمودی DAYTONA

ماشین آلات بخش تغذیه و خوراک

دستگاه بسته بندی سیلو Manitoba

ماشین آلات بخش تغذیه و خوراک

خوراک ریز ماردون عمودی

خوراک ریز ماردون عمودی

ماشین آلات بخش تغذیه و خوراک

فن سقفی بزرگ

فن سقفی بزرگ

تجهیزات رفاهی و آسایش دام